FINANCOVÁNÍ

Specializujeme se na financování inovačních projektů a produktů, které přinášejí zvýšenou hodnotu, přispívají k udržitelnosti a rozvoji společnosti. Vnímáme obrovský skrytý potenciál v efektivním využívání zdrojů.

Dotace na inovační projekty

Poskytujeme komplexní poradenství pro efektivní čerpání Evropských strukturálních fondů či Komunitárních programů vypisované přímo od Evropské komise.

Daňové odpočty na inovace

  • Využití daňových odpočtů na výzkum, vývoj a inovace, jenž mohou nastartovat rozvoj vašeho inovačního prostředí ve společnosti.
  • Spolupracujeme a auditory a certifikovanými výzkumně vývojovými pracovišti.
  • Vymýšlíme a podílíme se na kompletní projektové přípravě, vyhledání vhodných partnerů, HR management, doporučení technologických partnerů, návrh řešení.

Investiční fondy a spolupráce s investory

  • Poskytujeme služby v oblasti vyhledávání vhodných příležitostí (business development), rozvoje podnikání, uvedení nových produktů na trh, rozvoj nových podniků.
  • Propojení na spolupracující investory, české investiční skupiny, vhodné finanční či technologické partnery (joint venture), případně propojení na finanční instituce.