PROOF OF CONCEPT

Společně se zákazníkem vyhledáváme výzvy a příležitosti pro zlepšení procesů, posílení vývoje, vzniku nových produktů a služeb. K potřebám vyhledáváme konkrétní řešení.

Cílem našeho programu Proof of concept (PoC) je podpora takových aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí do praxe.

Jde tedy o konkrétní prostředí, ve kterém můžeme naplňovat myšlenky, na které klient nemá znalost, kapacitu nebo často nové výzvy odkládá.

V rámci programu Proof of concept

  • Navrhujeme technologická řešení
  • Vyhledáváme vhodné partnery
  • Předkládáme různá řešení
  • Dlouhodobě vyhledáváme řešení

Čím se v rámci PoC zabýváme:

  • ověřením aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu výzkumné organizace před možným uplatněním v praxi
  • přípravou studie proveditelnosti podnikatelskými subjekty, ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu inovačního projektu
  • nápad nebo rozpracovaný výzkum, který však byl nedokončen např. s ohledem na dřívější technologické možnosti výzkumníků, ale nyní by mohl být realizovatelný